In december 2016 heeft geboortefotografen.com zich officieel ingeschreven als beroepsvereniging. Met als doelstelling het vormen van een beroepsvereniging en het professionaliseren van het beroep van geboortefotografen. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van gezamenlijke marketingactiviteiten.

We hebben vernomen dat wanneer je krachten bundelt je mooie stappen vooruit kan maken. Dit werkt zowel positief voor het beroep zelf als voor de individuele leden.

De afgelopen dagen is geboortefotografie en het fotograferen op de O.K. veelvuldig in het nieuws geweest. De vragen die we hierover hebben kregen, proberen wij hieronder te beantwoorden.

foto-bij-keizersneex

Waarom zou ik mij als geboortefotograaf aansluiten bij een beroepsvereniging?
Binnen geboortefotografen.com versterken we elkaar door kennis en ervaring te delen. Wij bieden je als fotograaf een netwerk van collega’s in het vak en zijn op de hoogte van ontwikkelingen binnen de branche. Daarnaast zorgen we ervoor dat je zowel als ervaren en als beginnende fotograaf je verder kunt ontwikkelen. Door de toelatingseisen binnen de vereniging laat je ouders en zorgverleners zien dat je aan deze voorwaarden, vastgesteld door een onafhankelijke beroepsvereniging, voldoet. geboortefotografen.com is er op gericht om ouders te voorzien van een kwalitatief hoogwaardige reportage. Alle leden dienen jaarlijks aan de voorwaarden te voldoen en dienen zich te houden aan de ethische code die te vinden is op de website van geboortefotografen.com Uiteraard zijn er ook goede geboortefotografen buiten de beroepsvereniging, het is een persoonlijke keuze of een fotograaf gebruik wil maken van de voordelen van een vereniging.

Contributie geboortefotografen.com
Als vereniging hanteren we voor 2017 een contributiebedrag van € 495,- voor een jaar lidmaatschap en € 250,- bij toetreding vanaf 1 juli voor een halfjaar lidmaatschap.

Dit bedrag is tot stand gekomen na het opstellen van een jaarbegroting waarin we verschillende uitgaves hebben meegenomen.

De grootste uitgave is onze aanwezigheid op de Negen Maanden Beurs. Dit bedraagt ruim 50% van het vastgestelde contributie bedrag. Op deze beurs voor zwanger Nederland waren wij in 2016 voor het eerst aanwezig. Een groot succes gezien het aantal lovende reacties en ouders die onze fotografen nadien hebben gevonden. Een beurs waar je als individueel fotograaf niet zo snel kunt staan vanwege de kosten en het oproepbaar staan.

We vinden het belangrijk om ons als geboortefotografen te blijven ontwikkelen en onze kennis op peil te houden. Voor onze leden organiseren we workshops met verschillende thema’s. Deze workshops staan los van de geboortefotografie workshops gegeven door onze geboortefotograaf Marry Fermont. Naast deelname aan beurzen en kennisvergroting van onze fotografen zitten er ook kosten in de website en andere gezamenlijke PR uitingen waarmee we werken aan onze doelstelling. Als vereniging hebben we door een jurist een overeenkomst laten opstellen welke beschikbaar is voor ieder lid.

We zijn als vereniging verplicht om een jaarrekening te maken en deze aan onze leden te presenteren. Zo is het voor iedereen inzichtelijk waar het contributiebedrag voor is ingezet. We hebben geen winstoogmerk en hierdoor zou het kunnen zijn dat het lidmaatschap bedrag voor 2018 lager kan uitkomen. Als lid van de vereniging heb je stemrecht en bepaal je dus altijd mee over de uitgaven en het daarmee samenhangende contributiebedrag. De oprichters van geboortefotografen.com betalen ook hun jaarlijkse contributie.

Toegang O.K.
Binnen geboortefotografen.com is er de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het fotograferen van een geboorte op de O.K. Deze ervaring hebben wij kunnen opdoen door het vertrouwen van zorgverleners in de fotograaf die op dat moment aanwezig was. Vanuit ouders, zorgverleners en fotografen is de wens ontstaan om in gesprek te gaan met ziekenhuizen hierover.

Tot voor kort werd het fotograferen van een geboorte op de O.K. door veel ziekenhuizen uitsluitend toegestaan wanneer dit door de verpleging of medisch fotograaf gebeurde die in dienst is van het ziekenhuis. Inmiddels merken steeds meer betrokkenen dat het fotograferen van een geboorte een specialisme is en dat de vraag hier naar groeit. Door deze toenemende vraag zijn de gesprekken met diverse ziekenhuizen gestart onder welke voorwaarden dit toegelaten kan worden.

Vanuit de beroepsvereniging kunnen wij ondersteuning bieden. Zo kunnen wij vanuit de beroepsvereniging ziekenhuizen een overeenkomst aanbieden waarin de gedragsregels staan waaraan ieder lid van geboortefotografen.com zich dient te houden. De regels zijn gericht op hygiëne, veiligheid en privacy.

Het is echter de persoonlijke keuze van een ziekenhuis hier gebruik van te maken, een eigen protocol op te zetten of dit op een andere wijze in te vullen. Daar waar hier tot nu toe gebruik van is gemaakt, diende de overeenkomst van geboortefotografen.com als basis en is deze aangevuld naar de eisen van het ziekenhuis. Ook zijn er ziekenhuizen die hierin nog geen standpunt hebben ingenomen.

De beroepsvereniging is enkel ondersteunend en heeft in geen enkel ziekenhuis in Nederland of België het alleenrecht met betrekking tot toegang tot de O.K.

Als beroepsvereniging zijn wij zeer verheugd dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat in meerdere ziekenhuizen de deuren voor fotografen zijn geopend daar waar deze tot voor kort nog gesloten waren. Het is dus geen beperking naar ouders toe maar juist een verruiming van mogelijkheden. Het toekennen van een overeenkomst aan een fotograaf ligt bij het ziekenhuis en niet bij geboortefotografen.com. De doelstelling van de vereniging is o.a. het verhogen van de kwaliteit binnen geboortefotografie en niet het nastreven van een alleenrecht.

Keuzevrijheid van ouders
Ouders zijn te allen tijde vrij in hun keuze voor een geboortefotograaf. Onze vereniging biedt een overzicht van fotografen met kennis en ervaring die zich houden aan de ethische code. Een code die de vereniging heeft vastgelegd ter bescherming van in eerste instantie ouders. Maar ook de zorgverleners en de individuele fotograaf zelf. De vereniging heeft voor ouders mogelijkheden gecreëerd door samen met zorgverleners hun wens (het vast laten leggen van het geboorteverhaal) centraal te stellen.

Minimum prijs?
Op verschillende fora kwam de vraag naar voren of je een minimumprijs moet hanteren als fotograaf om je aan te sluiten bij geboortefotografen.com Als beroepsvereniging vinden we het belangrijk dat geboortefotografie op waarde wordt geschat, zowel door de fotograaf, als door de ouders. Er komt heel wat bij kijken, omdat je 24 uur per dag 7 dagen in de week opgeroepen kan worden. Dit vergt veel van een fotograaf en de mensen erom heen. Wij vinden het daarom belangrijk om leden voor te lichten en te zorgen dat de service naar waarde wordt geprijsd. Uiteraard is iedereen vrij om zijn of haar prijs te bepalen en is dit geen harde eis om aan te sluiten. Een minimum prijs hanteren is bij de wet verboden.