>

Review 27 – Gwendolyn Pieters Fotografie

De beroepsvereniging is voor mij enorm belangrijk om verschillende redenen. Allereerst het contact onderling enorm fijn, ik ben op deze manier altijd voorzien van een goede en betrouwbare back-up en we leren heel erg veel van elkaar. Daarnaast is het fijn om samen op te trekken en zorg te dragen voor professionalisering van ons vak.

Gwendolyn Pieters - Gwendolyn Pieters Fotografie

© 2013- 2024 GeboorteFotografen.com
Alle rechten voorbehouden.