Voor Zorgverleners

Samenwerken met de beroepsvereniging voor professionele geboortefotografen uit Nederland en Belgie

Waarom DuPho Geboorte?

 

Ouders kiezen steeds vaker voor een geboortefotograaf bij de geboorte van hun kind. En dat is niet gek, want het is misschien wel het meest belangrijke moment uit hun leven. Dit betekent dat ook zorgverleners steeds vaker te maken krijgen met een geboortefotograaf. En dat vraagt om een goede samenwerking. Want wij willen weliswaar de geboortedag van een kind zo mooi en compleet mogelijk voor ouders vastleggen, wij zijn ons er zeer van bewust dat de gezondheid van moeder en kind voorop staat en dat zorgverleners hun werk goed en met een gevoel van veiligheid moeten kunnen uitvoeren. DuPho Geboorte waarborgt de kwaliteit van onze fotografen waarbij ook de omgang met zorgverleners een grote rol speelt. 

Professioneel en deskundig

De aangesloten fotografen van DuPho Geboorte zijn professioneel en deskundig en hebben ruime ervaring in het fotograferen van geboortes. Wij brengen een geboorte in beeld met respect voor het geboorteproces en zonder het te verstoren. Al onze fotografen zijn geselecteerd op kwaliteit en integriteit. 

Privacy & hygiëne

Zorgverleners moeten hun werk ongestoord en met een veilig gevoel kunnen uitvoeren, ook wanneer er een fotograaf bij aanwezig is, zowel op de verloskamer als op de operatiekamer. Als vakgroep DuPho Geboorte vinden wij privacy dan ook zeer belangrijk. Wij zien erop toe dat onze leden zorgpersoneel, waar mogelijk en gewenst, niet (herkenbaar) in beeld brengen en dat foto’s waarop zorgpersoneel herkenbaar in beeld is nooit zonder toestemming online worden geplaatst. Wij informeren ouders t.a.v. hun eigen privacy en de privacy van zorgverleners. Ook zijn wij op de hoogte van de hygiëneprotocollen op operatiekamers en weten wij ook daar onze plek. 

Samenwerken

Met de toenemende vraag naar geboortefotografie neemt ook de wens toe vanuit zorgverleners voor een duidelijk beleid m.b.t. geboortefotografie. DuPho Geboorte heeft daarom samen met een aantal ziekenhuizen gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst/protocol. Dit protocol is gericht op geboortefotografie op de verloskamer en op de operatiekamer. Het protocol is direct in te zetten, maar kan ook gebruikt worden als richtlijn om te komen tot een passende overeenkomst tussen ziekenhuis en onze geboortefotografen. 

Een lijst van ziekenhuizen waarmee wij samenwerken en waar wij naar tevredenheid hebben gefotografeerd op de operatiekamer vindt u hier. Deze lijst is niet volledig en altijd in ontwikkeling.

Meer weten over samenwerken met de professionele geboortefotografen van DuPho Geboorte?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag langs in uw ziekenhuis of praktijk voor een gesprek over de wensen, behoeften en mogelijkheden.

Neem contact met ons op

© 2013- 2024 GeboorteFotografen.com
Alle rechten voorbehouden.